BUDOWNICTWO SOCJALNE I KOMUNALNE

Kompleksowe wsparcie w całym procesie budowlanym oraz w późniejszej eksploatacji budynków mieszkalnych z lokalami socjalnymi.

Skontaktuj się z nami

Potrzeby samorządów w zakresie mieszkań komunalnych i socjalnych ocenia się na co najmniej 120-130 tys. mieszkań, z czego komunalnych na ok. 53 tys., a socjalnych na ok. 70 tys. Wg danych z raportu NIK:

  • Budynki wybudowane przed 1945 rokiem stanowią aż 81% zasobów komunalnych gmin.
  • Około 10% Polaków zamieszkuje lokale przeludnione i w złym stanie technicznym.
  • Według Eurostat wskaźnik deprywacji (niemożności zaspokojenia podstawowych potrzeb dostosowanych do europejskich warunków życia) plasuje Polskę na piątym miejscu od końca w Europie.
  • Blisko 77% kontrolowanych przez NIK gmin nie oddało do użytkowania ani jednego budynku po 31 grudnia 2016 roku.

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. zapewnia kompleksowe wsparcie w całym procesie budowlanym oraz w późniejszej eksploatacji budynków mieszkalnych z lokalami socjalnymi. Budynki są zoptymalizowane pod względem wielkości wydatku mieszkaniowego (koszty budowy i eksploatacji łącznie), energetycznym oraz ekologicznym. Nasi specjaliści zapewniają obsługę całego procesu inwestycyjnego, w tym obsługę prawną, finansową (przygotowanie, składanie i obsługa wniosków o dofinansowanie), pełną, wielobranżową dokumentację projektową i niezbędne uzgodnienia, uzyskanie pozwolenia na budowę, jak również nadzorują i koordynują realizację robót budowlanych i procedur odbiorowych. KAPE S.A. instaluje również autorski system zdalnego monitoringu i zarządzania energią w budynku, zapewniającego prawidłową pracę systemów instalacyjnych i poprawną eksploatację.

Zalety budynków z oferty KAPE SA:

  • Szybka i bezproblemowa realizacja budynków - ze względu na technologię prefabrykowaną, częściowo wykonywaną w reżimie zakładu produkcyjnego (metoda szeroko stosowana na Świecie).
  • Wysoki standard energooszczędności, który będzie obowiązywał po 1 stycznia 2021 r. Niskie zapotrzebowanie na energię do ogrzewania i wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej. Rozwiązania technologiczne i materiałowe umożliwiają doprowadzenie budynku do niemal pasywnego standardu przy racjonalnych kosztach. Część energii potrzebnej do eksploatacji jest dostarczana z własnych źródeł OZE. 
  • Budynki spełniają wymagania budynków niskoemisyjnych – zarówno w trakcie eksploatacji jak i w całym cyklu życia/eksploatacji budynków (dotyczy faz: wytworzenia wyrobów budowlanych, procesów budowlanych, eksploatacji oraz fazy końca cyklu życia budynków, związanych z wyburzeniem i recyklingiem). Idealnie wpisują się w politykę gmin w zakresie niskoemisyjności, eliminacji smogu, czy wspierania „budowy nowego zielonego ładu”.
  • Są to budynki zdrowe, posiadające wszystkie wymagania dotyczące klimatu wewnątrz pomieszczeń. Dotyczy to zarówno komfortu cieplnego, wilgotnościowego, akustycznego, niskiego stężenia dwutlenku węgla, a także niskiego poziomu lotnych związków organicznych.
  • Budynki zaprojektowane są w sposób zapewniający wysoką trwałość i odporność na zniszczenia związane z nieprawidłową eksploatacją.
  • Budynki są zaprojektowane w sposób zapewniający zwiększoną odporność na niewłaściwe zachowania użytkowników (wandalizm) oraz ograniczający niebezpieczeństwo nieprawidłowej eksploatacji.

Zachęcamy do kontaktu z naszymi ekspertami.