AKTUALNOŚCI

Pierwsze spotkanie konsorcjum projektu

W dniach 28-29 listopada 2022 r. w Rydze odbyło się pierwsze spotkanie partnerów projektu. Projekt skupia 9 partnerów z 9 krajów UE. KNOWnNEBs ma na celu opracowanie nowej metodologii wykonywania audytów energetycznych w przedsiębiorstwach, która uwzględni i oszacuje także korzyści pozaenergetyczne.

Poszukujemy MŚP do współpracy

Poszukujemy małych i średnich przedsiębiorstw z branży spożywczej, które wykonały w ostatnich latach audyt energetyczny.

Czekamy na opinię  przedsiębiorców i ich stowarzyszeń

Opinia przedsiębiorców, a także instytucji ich zrzeszających jest dla nas niezwykle ważna, a także niezbędna do realizacji projektu. Prosimy zatem o jej wyrażenie w poniższym anonimowym kwestionariuszu dotyczącym korzyści pozaenergetycznych zawartych w metodologii wykonywania audytu energetycznego w firmie.

Link do kwestionariusza dostępny jest TUTAJ.

O PROJEKCIE

Wynik przeprowadzonego w przedsiębiorstwie audytu energetycznego ma duży wpływ na to, czy przedsiębiorca podejmie decyzję o zainwestowaniu w efektywność energetyczną. Obecne podejście do audytu energetycznego obejmuje zwykle tylko analizę bezpośrednich oszczędności kosztów energii, a nie uwzględnia korzyści pozaenergetycznych (NEB), takich jak: lepsza jakość wytwarzanych produktów, komfort pracy, zwiększona produktywność czy mniejsza liczba przestojów z powodu konieczności wykonania konserwacji. Oznacza to, że przedsiębiorca nawet jeśli przeprowadzi audyt, nie zna wszystkich korzyści jakie niesie za sobą wdrożenie jego zaleceń.

Krajowe programy wsparcia efektywności energetycznej dla przemysłu również nie uwzględniają korzyści pozaenergetycznych płynących z inwestowania w efektywność energetyczną. Dlatego też, inwestycje mające duże znaczenie dla przedsiębiorstwa, ale osiągające niższe oszczędności energii, nie mają dostępu do finansowania.

Projekt ma na celu opracowanie nowej metodologii wykonywania audytów energetycznych w przedsiębiorstwach, która uwzględni i oszacuje także korzyści pozaenergetyczne.

Czas trwania: listopad 2022 r. - październik 2025 r.

MATERIAŁY DO POBRANIA

Newsletter nr 1 - maj 2023 r. 

KONTAKT

Marta Mazurkiewicz

mmazurkiewicz@kape.gov.pl