Jak ubiegać się o dotację z programu "Renowacja z gwarancją oszczędności EPC+"? Spotkanie on-line z Facylitatorem EPC
KAPE S.A. i Kancelaria Cieślak zapraszają JST na spotkanie

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozpoczął nabór do programu dotacyjnego „Renowacja z gwarancją oszczędności EPC Plus”, obejmującego budynki publiczne samorządów.

Termin składania wniosków o dotacje upływa 31 sierpnia 2024 r. Program wspiera finansowo projekty realizowane na podstawie umów o poprawę efektywności z gwarancją efektu EPC (Energy Performance Contract). 

Więcej informacji o programie: https://www.gov.pl/web/funduszmodernizacyjny/renowacja-z-gwarancja-oszczednosci-epc-energy-performance-contract-plus-nabor-ii

Facylitator EPC, którego tworzą Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. i Kancelaria Cieślak, zaprasza samorządy, które rozpoczęły już przygotowania do projektu EPC i planują zawarcie umowy EPC z firmą ESCO w tym roku, na spotkanie on-line. 

W trakcie spotkania omówimy możliwości współpracy z Facylitatorem EPC, w ramach której będzie możliwe przygotowanie projektów modernizacji energetycznej wybranych obiektów, dokonanie wyboru wykonawcy ESCO oraz skuteczne złożenie wniosku o dotację. 

Dyskusję poprowadzą Marek Tobiacelli z KAPE S.A. oraz Rafał Cieślak z Kancelarii Cieślak.

Z uwagi na krótki okres naboru do Programu EPC+ przewidujemy zawieranie umów o doradztwo jedynie do dnia 29 lutego 2024 r.

Spotkanie on-line, które odbędzie się 12 lutego o godz. 12:00 w aplikacji MS Teams.

Prosimy o zgłoszenia przez stronę: https://www.kape.gov.pl/event/facylitator-epc-jak-ubiegac-sie-o-dotacje-z-programu-epc-plus-72/register 


Share this post
Nowe terminy składania wniosków w Programie FEnIKS
Efektywność energetyczna | Rozwój OZE | Infrastruktura ciepłownicza