TRANSFORMACJA ENERGETYCZNA

Jesteśmy częścią "zielonej" transformacji.
Doradzamy firmom jak przekształcać swój biznes w kierunku neutralności klimatycznej.

Skontaktuj się z nami

NEUTRALNOŚĆ KLIMATYCZNA

Gospodarka stoi przed wielkimi wyzwaniami w obliczu nieuchronnych zmian klimatycznych. W najbliższych latach przedsiębiorstwa będą musiały podjąć wzmożony wysiłek aby sprostać wymogom postawionym Europie, w zakresie ochrony klimatu oraz dekarbonizacji. Priorytety strategiczne UE (dążenie do osiągnięcia neutralności klimatycznej UE do 2050 r.) oraz wynikające z nich zarówno unijne, jak i krajowe regulacje prawne wymuszają na przedsiębiorstwach prowadzenie biznesu zgodnie zasadami zrównoważonego rozwoju (uwzględniając w strategiach biznesowych spółek elementów związanych z ESG). W pierwszej kolejności największe zmiany czekają na duże firmy objęte dyrektywą CSRD (w sprawie sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie raportowania niefinansowego) oraz firmy z sektora budowlanego i nieruchomości których dotyczy dyrektywa EPBD (charakterystyka energetyczna budynków). Priorytetami unijnych dyrektyw jest znajomość śladu węglowego oraz redukcja emisji gazów cieplarnianych.

        

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

Wykonujemy audyty energetyczne budynków, które obejmują analizę ekonomiczno-energetyczną możliwych usprawnień w budynku wraz z wyborem optymalnego zakresu prac modernizacyjnych. Celem jest zmniejszenie zużycia energii i kosztów eksploatacyjnych. Przeprowadzana w ramach audytu analiza obejmuje wszystkie elementy obudowy, instalacje oraz urządzenia w budynkach związane z zużyciem energii.

Dowiedz się więcej >

SPECJALISTYCZNE OBLICZENIA I ANALIZY DLA BUDYNKÓW

KAPE wykonuje specjalistyczne badania i analizy energetyczne, pozwalające na podniesienie efektywności energetycznej istniejących budynków, jak również analizy i optymalizację na etapie projektowania budynków. Przeprowadzamy badania termowizyjne, które pozwalają na identyfikację wad budynku. Metoda ta polega na przedstawieniu rozkładu temperatury powierzchni w wyniku wykonanych pomiarów natężenia promieniowania podczerwonego za pomocą kamery termowizyjnej.

Wykonujemy analizy LCC i LCA polegające na obliczeniu kosztów ponoszonych w czasie cyklu życia budynku LCC (Life Cycle Cost) oraz oceny cyklu życia LCA (Life Cycle Assessment) dla nowych budynków oraz obiektów poddawanych termomodernizacji. Analizy LCC wykonujemy zgodnie z wymogami certyfikacji Breeam International New Construction 2016 (kryterium MAN 02).

Dowiedz się więcej >

OBLICZANIE ŚLADU WĘGLOWEGO

Kompleksowo wspieramy klientów w badaniu wielkości śladu węglowego organizacji lub konkretnych produktów. Obliczenia emisji gazów cieplarnianych (we wszystkich 3 zakresach) dokonujemy w oparciu o standard GHG Protocol lub ISO 14064-1, w zależności od potrzeb organizacji. 

Znajomość śladu węglowego organizacji lub produktu jest jednym z najbardziej istotnych czynników środowiskowych poddawanych pod ocenę przez kluczowych interesariuszy spółki, a od 2025 roku będzie elementem obowiązkowym raportu niefinansowego ESG.

Dowiedz się więcej >

        

STRATEGIA DEKARBONIZACJI PRZEDSIĘBIORSTWA

Przygotowujemy dla przedsiębiorstw długoterminowe strategie dochodzenia do neutralności klimatycznej. W ramach opracowania opracowujemy wielowariantowe scenariusze redukcji emisji gazów cieplarnianych. 

Zapewniamy wsparcie doświadczonych ekspertów z zakresu efektywności energetycznej i OZE, aby jak najefektywniej zoptymalizować zakres działań przynoszących najlepsze efekty w kontekście neutralności klimatycznej, jak również skutecznie pozyskiwać dostępne środki finansowe.

Dowiedz się więcej >

Chcesz wykonać audyt energetyczny i być w zgodzie z przepisami?