Kurs online "Audytor Energetyczny Budynków Jednorodzinnych"
Współpraca z ZAE i FPE

Krajowa Agencja Poszanowania Energii we współpracy ze Zrzeszeniem Audytorów Energetycznych i Fundacją Poszanowania Energii przygotowała kurs online pn. „Audytor Energetyczny Budynków Jednorodzinnych”. Kurs poświęcony jest omówieniu metodyki sporządzania audytów energetycznych dla domów jednorodzinnych, ze szczególnym uwzględnieniem wymogów programu „Czyste Powietrze”.

Treści kursu poruszają podstawowe zagadnienia prawne oraz techniczne audytu energetycznego, a także zasady finansowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych w ramach programu „Czyste Powietrze”. Kurs jest okazją do wzmocnienia kompetencji w zakresie szacowania efektów energetycznych, ekonomicznych oraz ekologicznych przedsięwzięć termomodernizacyjnych.

Kurs w formie nagrań online skierowany jest przede wszystkim do osób, które dopiero planują wejść do zawodu audytora energetycznego, a także czynnych audytorów, którzy chcą odświeżyć i uporządkować wiedzę związaną z wykonywaniem audytu budynków jednorodzinnych. Został przygotowany z myślą o osobach, które już znają podstawy obliczeń cieplnych budynku i potrafią sporządzać świadectwa charakterystyki energetycznej, a chcą poznać zasady i warsztat pracy audytora energetycznego.

Program kursu składa się z 5 modułów tematycznych, podzielonych na lekcje (czas trwania wszystkich nagrań to około 12 h):

  1. Moduł 1 – Audyt energetyczny
  2. Moduł 2 – Stan istniejący budynku przed modernizacją
  3. Moduł 3 – Analiza możliwych usprawnień
  4. Moduł 4 – Stan budynku po modernizacji
  5. Moduł 5 – Przewodnik po programie „Czyste Powietrze”

Kurs obejmuje:

  • Dostęp przez 60 dni od daty zakupu do materiałów szkoleniowych w formie nagranych wykładów oraz materiałów uzupełniających.
  • Materiały dydaktyczne obejmujące treści poruszane na nagraniach oraz arkusz obliczeniowy stanowiący szablon audytu energetycznego wykonanego zgodnie z rozporządzeniem w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego.
  • Testy wiedzy z poszczególnych lekcji.
  • Certyfikat ukończenia kursu po pozytywnym zdaniu testów wiedzy (min. 75% prawidłowych odpowiedzi z każdego testu).

Cena kursu wynosi 500 zł netto. Dla członków Zrzeszenia Audytorów Energetycznych z opłaconą składką cena jest niższa i wynosi 430 zł netto.

Zapisz się na kurs

W uzupełnieniu informacji o kursie, zapraszamy do lektury artykułu naszego eksperta Piotra Krysika nt. kluczowych aspektów metodyki sporządzania audytu energetycznego na potrzeby programu „Czyste Powietrze”, który ukazał się w czasopiśmie Rynek Instalacyjny (nr 11/2023 - bezpłatny dostęp po zalogowaniu). Opracowanie wyjaśnia, że przygotowanie audytu energetycznego budynku na potrzeby programu „Czyste Powietrze” wykracza poza zakres prac związanych z audytem realizowanych zgodnie z rozporządzeniem i ustawą o wspieraniu termomodernizacji i remontów.

https://www.rynekinstalacyjny.pl/artykul/czyste-powietrze/162445,kluczowe-aspekty-metodyki-sporzadzania-audytu-energetycznego-na-potrzeby-programu-czyste-powietrze


Share this post
Podziękowanie za udział w realizacji projektu LIFE "Małopolska w zdrowej atmosferze"
Projekt LIFE Małopolska