Nowe terminy składania wniosków w Programie FEnIKS
Efektywność energetyczna | Rozwój OZE | Infrastruktura ciepłownicza

Informujemy, że został wydłużony termin składania wniosków dla trwającego od 30 listopada 2023 r. naboru FENX.02.01 na Infrastrukturę ciepłowniczą. Wnioski przyjmowane będą aż do 29 marca 2024 r. Przypominamy, iż dofinansowaniem mogą zostać objęte projekty dla których planowane jest osiągnięcie statusu efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego i/lub chłodniczego w zakresie infrastruktury sieciowej, w tym: budowy sieci ciepłowniczej (celem przyłączenia nowych odbiorców), modernizacji (przebudowy) sieci ciepłowniczej.

Więcej czasu będzie również na przygotowanie wniosków o dotację dla nadchodzących naborów:

  • Działanie FENX.01.01 Efektywność energetyczna: oferta wsparcia dla dużych i średnich przedsiębiorstw na poprawę efektywności energetycznej wraz z instalacją OZE. : Nowy termin rozpoczęcia naboru to 29 lutego 2024 r. Nabór potrwa do 13 maja 2024 r. Przewidziana alokacja to 188 mln zł.
  • Działanie FENX.01.01 Efektywność energetyczna: poprawa efektywności energetycznej w zabytkowych budynkach użyteczności publicznej (wraz z instalacją OZE). Nowy termin rozpoczęcia naboru to 29 lutego 2024 r. nabór potrwa do 29 kwietnia 2024 r., przewidziana alokacja to 500 mln zł, 
  • Działanie FENX.01.01 Efektywność energetyczna: poprawa efektywności energetycznej w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych (wraz z instalacją OZE). Nowy termin rozpoczęcia naboru to 29 lutego 2024 r. Nabór potrwa do 13 maja 2024 r., przewidziana alokacja to 517 mln zł 
  • Działanie FENX.02.02 Rozwój OZE przewiduje wsparcie dla przedsiębiorstw w ramach budowy, przebudowy, modernizacji i rozbudowy odnawialnych źródeł energii w zakresie wytwarzania biometanu wraz z przyłączeniem do sieci gazowej oraz budowę lub rozbudowę odnawialnych źródeł energii w zakresie wytwarzania energii elektrycznej i/lub ciepła z biogazu wraz z magazynami energii. Nowy termin rozpoczęcia naboru to 29 lutego 2024 r. Nabór potrwa do 13 maja 2024 r. Przewidziana alokacja to 300 mln zł.

W sprawie pozyskania dofinansowań zapraszamy do kontaktu z Departamentem Pozyskiwania i Obsługi Dofinansowań: https://www.kape.gov.pl/dofinansowania lub na adres e-mail dofinansowania@kape.gov.pl 

Zapraszamy do współpracy!


Share this post
ENEFIRST Plus - "Efektywność energetyczna przede wszystkim" - nowy projekt LIFE
Projekt ENEFIRST Plus